Inteligencias Múltiples y Trabajo Cooperativo

Trabajamos para acompañar a nuestros alumnos para que sean capaces, por sí mismos, descubrir sus potencialidades y hacer uso en su día a día. Nuestro Objetivo es conseguir que nuestros alumnos salgan de Airina preparados con los recursos, habilidades y competencias suficientes para enfrentarse a la vida. El trabajo de...

read more

Projecte de música en Educació Infantil

Aprendre música des de petits beneficia el desenvolupament intel·lectual, auditiu, sensorial, de la parla i motriu dels nens. El projecte de música a Aladern s’està aplicant de manera progressiva en cada curs (P3, P4 i P5) amb el propòsit de gaudir de la música a partir de cançons, danses i...

read more

Proyecto de música en Educación Infantil

Aprender música desde pequeños beneficia el desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla y motriz de los niños. El proyecto de música en Aladern se está aplicando de manera progresiva en cada curso (P3, P4 y P5) con el propósito de disfrutar de la música a partir de canciones, danzas y...

read more

Estimulació primerenca

Des dels inicis de l’escola, un tret que ens caracteritza és l’aplicació del programa d’estimulació primerenca basat en les aportacions de Glenn Domman i Karl Delacato. La finalitat és aconseguir desenvolupar al màxim les capacitats de cada nen i nena. Aquesta proposta metodològica dóna molta importància al treball neuronal a...

read more

Estimulación temprana

Desde los inicios de la escuela, un rasgo que nos caracteriza es la aplicación del programa de estimulación temprana basado en las aportaciones de Glenn Domman y Karl Delacato. La finalidad es conseguir desarrollar al máximo las capacidades de cada niño y niña. Esta propuesta metodológica da mucha importancia al...

read more

Paul Collard parla de creativitat

El britànic Paul Collard, director executiu de Creativitat, Cultura i Educació, organització que dissenya per al govern britànic programes d’aprenentatge, el gran valor de les arts és que fomenten la creativitat i desperten sentiments. “El problema de l’educació és que s’ha dissenyat per entrenar els alumnes en les professions que...

read more

Llenguatges i comunicació

«El fet que un nen, en general, no parli en el seu primer any de vida no vol dir que les seves habilitats comunicatives siguin menys importants». Amb aquesta premissa va començar ahir la presentació del projecte liderat per les universidades catalanes Pompeu Fabra (UPF) i de Barcelona (UB), en...

read more

Algunes idees sobre la creativitat

La creativitat, un nou valor? A l’empresa, a la medicina, a la investigació, a l’enginyeria… a l’escola. En tots els àmbits es parla de creativitat i es necessiten perfils creatius capaços d’adaptar-se a les circumstàncies canviants dels nostres temps, persones que més que saber-ho tot, sàpiguen trobar solucions noves a...

read more