El projecte d’anglès d’Airina

A Airina l’ensenyament d’anglès comença des de Llar d’Infants amb l’objectiu de familiaritzar a nens i nenes amb aquest idioma d’una forma lúdica però constant

El primer contacte amb la llengua anglesa comença a Llar d’Infants (des de 1 any), els nens comencen a familiaritzar-se amb l’anglès tot cantant, jugant i escoltant contes.

A l’Educació Infantil (3 a 6 anys) els nens són capaços de reconèixer i reproduir algunes paraules. Tenint present que la llengua vehicular és sempre l’anglès, l’aprenentatge es fa per mitjà de llibre de text i es complementa amb l’ús de la pantalla digital interactiva (PDI), l’ordinador, cançons, danses i contes.

A la Primària (6 a 12 Anys) es continua amb el projecte oral d’anglès: es promou en totes les classes com a única llengua vehicular.

Cicle inicial es manté la pedagogia activa d’Educació Infantil adequada als continguts d’aquesta etapa, començant a introduir l’escriptura, la comprensió escrita i la lectura.

Cicle Mitjà i Superior es consoliden les competències i es reforça la lectura i augmenta l’expressió i la comprensió oral.

Paral·lelament a l’àrea de d’anglès, a Airina s’imparteixen tres assignatures més en aquesta llengua, reforçant i ampliant l’aprenentatge de la mateixa. Aquestes àrees són:

– MUSIC (Cicle Inicial): conceptes bàsics, vida i obra d’alguns compositors, així com els instruments.

-SCIENCE (Cicle Mitjà i Superior): conceptes bàsics de Coneixement del Medi, tenint com a suport llibre de text, activitats a la pantalla digital i experiments.

-I.C.T. “Information and Communication Technology” (Cicle Superior) on es realitzen diferents activitats d’ofimàtica, recerca i selecció d’informació a través d’Internet.