Hooray

L’anglès ha de ser una llengua amiga i present a la vida quotidiana. Per això, a la Institució apostem per deixar de veure l’anglès només com una assignatura i establir aquest idioma com a vehicle natural de comunicació diària a l’escola.

ANGLÈS A LES AULES D’EDUCACIÓ INFANTIL

El projecte Hooray s’aplica a totes les aules d’Educació Infantil per tal d’oferir als nostres alumnes l’oportunitat d’aprendre del seu entorn amb els cinc sentits. Un programa d’immersió total d’aprenentatge multisensorial, fonamentat en el mètode anomenat “active learning” o “multisensorial learning”. Treballem l’anglès doncs, de manera visual, auditiva, a través del tacte, del gust, com també l’expressió corporal i el moviment.

La introducció de l’anglès  a les primeres edats de manera progressiva facilita molt el seu aprenentatge,  per això des dels col·legis els oferim l’oportunitat d’aprendre de forma lúdica amb una àmplia varietat d’activitats i en un entorn estructurat i condicionat per motivar-los i aconseguir  fer-los gaudir de l’aprenentatge de l’anglès.